Foto

Roslagsvägen söderut mellan Albano och Kräftriket. I fonden Wenner-Gren Centers kontorshus i 25 våningar.