Ritning
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Ritning till hus i kvarteret Aglaurus

Byggnadsritning för fastigheten Aglaurus 1. Fastigheten kallades tidigare för Aglaurus 113. Huset ligger vid Mynttorget i Nikolai församling.

Uppdaterad