Ritning
Arkitekt: Herman, J C. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Andromeda

Byggnadsritning för fastigheten Andromeda 6. Fastigheten kallades tidigare Andromeda 110. Adressen är Skärgårdsgatan (Själagårdsgatan) 5. Tillbyggnad av ett nytt våningsplan. Beställd av skomakaren Matias Brun.

Uppdaterad