Foto
Fotograf: Petersens, Lennart af (1913-2004). Stadsmuseet i Stockholm

Centralbron byggs parallellt med Norra Järnvägsbron. Riddarhuset i fonden

Uppdaterad