Foto

Kungsgatan västerut vid 1960-talets början

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Kungsgatan

Kungsgatan

Kungstornen, Kungsgatan 30 och 33 (Polacken 26, Stuten 16)

Kungstornen, Kungsgatan 30 och 33 (Polacken 26, Stuten 16)