Foto

Källaren P.B. Mälartorget 17. Tyska kyrkans torn i fonden