Foto

Eira sjukhus nedlagt 1955. Kontorsbyggnad och portvaktshus