Foto
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Barnens ö: Bussar till Barnens ö från Eriksdalsskolans skolgård

"Även för den interna planläggningen på de enskilda gårdarna fanns tid anslagen. I denna ingick bl.a. genomgång av brandsäkerhetsbestämmelserna, planering av dagsrutiner, anpassning av den enskilda gårdens verksamhet till Barnens Ö-gemenskapen, o.s.v." Ur Barnens Ö årsberättelse 1968.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad