Foto
Fotograf: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Kornhamnstorg 47-51 från Stora Nygatans mynning

Uppdaterad