Text
Författare: Fredriksson, Göran, Jermsten, Elisabet. Stadsmuseet i Stockholm

Kista kyrka / [text: Elisabet Jermsten ; foto: Göran Fredriksson]

"Kista kyrka började byggas 1977 och invigdes 1978. Den ritades av den ungernfödde arkitekten Zoltan Bedecs (1932–2005)."

Kista kyrka är en av 43 kyrkor i Stockholms stad, som är särskilt skyddade enligt Kulturminneslagen. Stockholms stift har i samarbete med Stockholms stadsmuseum beskrivit de 43 kyrkorna. Beskrivningarna finns tillgängliga på Stockholms stifts webbplats – se länkarna.

Beskrivningarna ingår också i en CD-romskiva med titeln: Låt kyrkorna berätta : kulturhistoriskt skyddade kyrkor i Stockholms stift, som gavs ut 2008.

Uppdaterad