Bänkrader med människor i Medborgarhuset.
Foto
Fotograf: Burnäs, Tore. Stadsmuseet i Stockholm

Medborgarhuset. Upplysningsmöte - civilförsvaret behöver fler kvinnor. Fr. v. överdirektör C. Curtman, K. Bratt, statsrådet E. Mossberg, landshövding T. Bergquist och riksdagsledamoten K. Wetterström

Uppdaterad