Text
Författare: Fredriksson, Göran, Jermsten, Elisabet, Johansson, Ingrid (f. 1950). Stadsmuseet i Stockholm

Gustaf Vasa kyrka / [text: Elisabet Jermsten ; foto Ingrid Johansson, Göran Fredriksson]

"Gustaf Vasa kyrka började byggas 1901 och invigdes den 10 juni 1906. Arkitekt var August (Agi) Lindegren (1858–1927) som var slottsarkitekt vid Drottningholm."

Gustaf Vasa kyrka är en av 43 kyrkor i Stockholms stad, som är särskilt skyddade enligt Kulturminneslagen. Stockholms stift har i samarbete med Stockholms stadsmuseum beskrivit de 43 kyrkorna. Beskrivningarna finns tillgängliga på Stockholms stifts webbplats – se länkarna.

Beskrivningarna ingår också i en CD-romskiva med titeln: Låt kyrkorna berätta : kulturhistoriskt skyddade kyrkor i Stockholms stift, som gavs ut 2008.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad