Litteraturtips
Författare: Myrstener, Mats (f. 1954). Stockholms stadsbibliotek

Stockholms arbetarebibliotek 1891-1928. Demokrati och politiskt medborgarskap / Mats Myrstener

"Det första socialistiska arbetarbiblioteket tillhörde Socialdemokratiska förbundet… Biblioteket som vid den tiden bestod av några hyllor socialistisk litteratur inrymdes på Café International på Svartmangatan 11 i Gamla stan, där socialisterna ofta träffades."

År 1892 hade 22 stycken fackföreningsbibliotek gått samman och öppnat ett gemensamt bibliotek på Svartmangatan 8 mitt emot Café International. Lokalen var ett före detta bageri utan vare sig fönster eller värme men erbjöd 400 bokvolymer och två timmar öppet varje dag hela veckan.

Utdrag ur Myrstener, Mats, De första folkbiblioteken i Stockholm : folkbibliotek och andra bibliotek före Stadsbibliotekets tillkomst 1928. - 2008. - S. 61-74

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad