Foto
Fotograf: Hagen, Marit (f. 1954). Stockholms stadsbibliotek

Port med minnestavla ovan

Port till Svartmangatan 11-13 där Café International låg en trappa upp. Där bildades år 1888 fackförbundet Järn och metallarbetareförbundet och lokalen inhyste även Socialdemokratiska förbundets arbetarbibliotek. Ovanför porten finns en minnestavla som bär texten "Järn- och metallarbetareförbundet numera Svenska metallindustriarbetareförbundet bildades i Café International i detta hus den 28 maj 1888."

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad