Bildkonst
Konstnär: Okänd. Utbildningsförvaltningen

Aktialiteter af Stift & Comp. Bildskämt inför Stockholmsutställningen 1866 i. Litografi i Ny Illustrerad Tidning, nr 22 den 2 juni 1866

Några skämtsamma bilder om förberedelserna inför den stora Konst- och industriutställningen.

Ny Illustrerad Tidning var ett kulturinriktat veckomagasin som gavs ut på lördagar i Stockholm mellan åren 1865 och 1900. Tidningen finns i Kungliga Bibliotekets samlingar.

Uppdaterad