Foto

Sergels Torg och Sergelgången under byggnad. Rivna och schaktde norra delen av kv. Skansen. I fonden byggnadsarbete i kv. Hästskon

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Utgrävd grop med barack, byggmaterial och bråte på platsen för nuv. Sergels Torg. Vy mot femte Hötorgshuset och bankbygge i kv. Hästskon

Utgrävd grop med barack, byggmaterial och bråte på platsen för nuv. Sergels Torg. Vy mot femte Hötorgshuset och bankbygge i kv. Hästskon