Foto
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Tantolundens bollplan: Paviljongen 1930

Exteriör av paviljongen. Bollplanen ligger mitt i Tantolundens parkområde.

Uppdaterad