Foto
Fotograf: Andersson, Stockholms stads småstugebyrå (SMÅA) . Stadsmuseet i Stockholm

Kvarteret Kålrabbin söderifrån i Enskede småstugeområde som är under framväxt

Uppdaterad