Söndags-Nisse, Illustrerat Veckoblad för Skämt, Humor och Satir, Nr 5, den 4 februari 1866
Text
Författare: Redaktör: Schultz, Johan Gustaf (1839-1869), Illustrationer: Wahlbom, Gustaf (1824-1876). Utbildningsförvaltningen

Söndags-Nisse, Illustrerat Veckoblad för Skämt, Humor och Satir, Nr 5, den 4 februari 1866

I det här numret finns bland annat en skämtsam dialog om riksdagsförhandlingarna, ett satiriskt poem om förslaget att ge kvinnor tillträde till universiteten kallat "Extra-ordinariens klagan" och en del av serien "Universitets-Nisses föreläsningar för Damer" som även den driver med riksdagsdiskussionen om kvinnors rätt till utbildning.

Söndags-Nisse kom ut mellan 1862 och 1924. Mottot var ”Alla sätt äro bra – utom de tråkiga.”, ett citat av den franske 1700-talsfilosofen Voltaire.

I tidningen fanns humoristiska kåserier, notiser och krönikor som kommenterade de dagsaktuella händelserna. Tidningen drev inte bara med kung och regering utan även med kvinnor och män ur alla samhällsklasser.

I tidningen förekom även skämtteckningar med tillhörande text, ungefär som i 1900-talets tecknade serier. I Söndags-Nisse var det oftast bara en bild i skämtet. Ett urval av Söndags-Nisses bildskämt finns i Stockholmskällan.

1866 hade Söndags-Nisse sitt kontor på Skärgårdsgatan 10 (nuvarande Själagårdsgatan 10), i kvarteret Cygnus.

Bilden är tagen ur ett privatägt exemplar av Söndags-Nisse, men tidningen finns i Kungliga Bibliotekets samlingar.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad