Text
Författare: Meijer, Mauritz, Hodell, Frans (1840-1890), Thelin, Bertram. Utbildningsförvaltningen

Söndags-Nisse – Illustreradt Veckoblad för Skämt, Humor och Satir nr 50, den 14 december 1879

I det här numret finns på tredje sidan ett litet porträtt och en presentation av den nye unge författaren August Strindberg som just 1879 hade slagit igenom med romanen Röda Rummet. Tidningen kan du läsa genom att bläddra i bildvyn ovan.

Söndags-Nisse – Illustreradt Veckoblad för Skämt, Humor och Satir var en tidning som kom ut mellan 1862 och 1924. Tidningens motto var ”Alla sätt äro bra – utom de tråkiga.”, ett citat av den franske 1700-talsfilosofen Voltaire.

Med skämtsamma illustrationer, kåserier, notiser och krönikor kommenterades de dagsaktuella händelserna. Tidningen driver inte bara med kung och regering utan även med kvinnor och män ur alla samhällsklasser, liksom med vissa folkgrupper.

1879 hade Söndags-Nisse sitt kontor på Västerlånggatan 60.

Det här är ett privatägt exemplar, men Söndags-Nisse finns i Kungliga Bibliotekets samlingar.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad