Foto

Skeppsbron med Gustav III:s staty. Storkyrkan och slottet i bakgrunden