Foto

Promenad längs Djurgårdskanalen (Diplomatstaden). Anne-Marie af Petersens går med barnvagnen