Foto
Fotograf: Studio Gullers. Stockholms stadsarkiv

Göta - Älvsjö AIK vid Flatenspelen 1943

"Detta idrottsevenemang arrangeras i år för 3:e gången och har nu funnit sin form som en sommarlätt friluftstillställning, vilken skall omfatta så många olika intressen som möjligt, för att locka folk i massor till Flatenbadets härligheter. Tävlingsprogrammet domineras av ungdomen, men där förekommer även propagandasaker för äldre. Vem som helst kan vara med som aktiv på något hörn. Det ordnas t. ex. instruktion och försökskastning i varpa och att delta i simborgarproven är en bjudande plikt. Organisationskommittén hälsar sålunda alla hjärtligt välkomna till Flatenbadet" Ur Generalprogram för Flatenspelen 4-11 juli 1943

Uppdaterad