Foto

Litterär salong hos systrarna Greta och Estrid Linder. Bo Bergman och Thyra Klinkowström samtalar