Foto

Högbergsgatan 51. Gårdstrappan i snö, omkring 1930