Foto

Högbergsgatan 51. Salen med piano

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Blasieholmstorg 12. Annastina Alkmans hem.

Blasieholmstorg 12. Annastina Alkmans hem.