Ångbåten Kanholmen vid kajen intill Strandvägen 1. En mängd cyklar är lastade på båten i förgrunden.
Foto

Ångbåten Kanholmen vid kajen intill Strandvägen 1. En mängd cyklar är lastade på båten i förgrunden

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Med ångbåt från land till stad : ångbåtslinjer i Mälardalens jordbruksområden 1860-1950 / Lennart Rydberg

Med ångbåt från land till stad : ångbåtslinjer i Mälardalens jordbruksområden 1860-1950 / Lennart Rydberg

Trafikslag på undantag : cykeltrafiken i Stockholm 1930-1980 / Martin Emanuel

Trafikslag på undantag : cykeltrafiken i Stockholm 1930-1980 / Martin Emanuel