Litteraturtips
Författare: Emanuel, Martin (f. 1977). Stockholms stadsbibliotek

Trafikslag på undantag : cykeltrafiken i Stockholm 1930-1980 / Martin Emanuel

Stockholms politiker är idag relativt eniga om att satsa på cykling som ett sätt att färdas i huvudstaden. Men så har det inte alltid varit. Under 1930-talet blev cykeln väldigt populär. De flesta hade inte råd med bil och det var smidigt att ta sig in till staden från de nya närförorter som byggdes då. Men efter kriget började man istället planera för ökad biltrafik och på 70-talet var det inte många som cyklade längre. Det här är historien om cykling i Stockholm och hur trafikplanering styr invånarnas resande i ett långt perspektiv. 408 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad