Foto
Fotograf: Hedlund, John. Stockholms stadsmuseum

Skelett från kvarteret Venus

Under hösten 2010 skedde en arkeologisk förundersökning på gården till kvarteret Venus. Fastighetsägaren behövde lägga nya rör för dränering under gården. Det var sedan tidigare känt att Svartbrödraklostret låg i de nuvarande kvarteren Venus och Juno under perioden cirka år 1340 till år 1540. Under 1870-talet byggde man om huset i kvarteret Venus och schaktade en del på gården. Byggmästaren rapporterade då till Riksantikvarien att man hade hittat åtskilliga mänskliga ben. Vid förundersökningen år 2010 påträffade Stadsmuseets arkeologer grundmurar samt ett tegelgolv från ett rum i klostret.Vid undersökningen påträffades förvånansvärt lite fynd. Det fanns en del medeltida keramik och ett mynt från Gustav Vasas tid i raseringslagret. Dessutom undersöktes flera gravlagda individer. Personen på bilden har analyserats av osteolog Anna Källström på Stockholms universitet. Det är en man, 40-50 år gammal och cirka 176 cm lång. Han har vid något tillfälle krossat höger knä och en del av foten men har kunnat leva vidare trots sin skada.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad