Foto

Årsta idrottsplats: Instruktion i kulstötning

Kulstötning är en gren av friidrotten, den finns även som olympisk gren.