Människor går längs gågatan sedd uppifrån.
Foto
Fotograf: Petersens, Lennart af (1913-2004). Stockholms stadsmuseum

Sergelgatan söderut vid varuhusen Kvickly och EPA. Brandgavlar med reklam i fonden i kv. Fyrmörsaren, blivande kv. Skansen med Kulturhuset.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad