Foto
Fotograf: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Skeppsbrokajen. I fonden Nationalmuseum

Uppdaterad