Foto
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Gymnastikuppvisning i Visby, 1922

Hellasgymnasterna gör uppvisning på planen framför DBV [De Badande Vännerna] med Visbybor som intresserade åskådare.

Uppdaterad