Foto

Hellas lag i Svenska Dagbladets stafett, 1920

Segrarna i huvudtävlingen.