Foto

Strömbadet: Sett från Riddarfjärden i januari 1933

Stockholms Bad- och Siminrättning, populärt kallat Strömbadet var det första stora friluftsbadet i Stockholm. Invigdes den 21 maj 1884 och var byggt i nyrenässansstil med tinnar och torn. Det revs 1936 och hade då varit stängt i tre år.