Foto

Sveavägen mot Sergels Torg under byggnad. I fonden gavlar i delvis rivna kv. Skansen och Fyrmörsaren. Närmast Mäster Samuelsgatan