Foto

Värtahamnen: Södra kajen, brygga för tankfartyg, isättning av sista plankan