Foto

Fotvandringen i Värmland 1909

Vid Alkvettern. På bilden ses Oscar Eriksson, Kalle Lindblom, Kalle Hellgren, Erik Hellström och Ture Tideblad "Avritarn".