Foto
Fotograf: Stockholms stads småstugebyrå (SMÅA). Stadsmuseet i Stockholm

Resta väggblock vid husbygge i kvarteret Gökuret 4 i Olovslunds småstugeområde

Uppdaterad