Foto

Stafett 4x100 meter. Försök i Antwerpen

"Kalmar" växlar med Svenne Malm.