Bildkonst

Norrström: Utsikt över Norrström 1500-talet

Utsikt över Norrström och dess omgivningar under senare delen av 1500-talet, efter 1555 före 1568.