Foto

Systrarna Greta och Estrid Linders hem. Bo Bergman samtalar med Thyra Klinckowström