Bildkonst

Norrström: Utsikt över Norrström 1500-talet

Utsikt över Norrström och dess omgivningar vid början av 1500-talet.