Foto

Oljehamnen vid Loudden: Trafikbild från hamnens södra del.

Till vänster i bild ser man m/s Rautas.