Bildkonst

Norrström: Utsikt över Norrström på 1500-talet

Utsikt över Norrström och dess omgivningar vid början av 1500-talet.