Foto
Fotograf: Stockholms stads småstugebyrå (SMÅA). Stockholms stadsmuseum

Hörnet av Blackebergsvägen och Ängbyvägen mot nordost och kvarteret Spiralringen som är under byggnad i Ängby småstugeområde

Uppdaterad