Foto
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Katarinatunneln, Ingenjörerna Björkman, Lidén, Jondal och verkmästare Jägerdal

Tunnelbanebygget 1930-34, här i bakgrunden ses skarven mellan bergtunneln och den grävda tunneln i Björns trädgård. Tunnelmynningen är förstärkt med betong. Från vänster: civilingenjörerna S. Björkman, bredvid honom Gösta Lidén som förestått projekterings- och konstruktionsarbetena därnäst Bo Jondal som varit posthavande ingenjör. Längst till höger verkmästare Sibert Jägerdal.

Uppdaterad