Text
Författare: Spårvägsmuseet, Petersson, Carl-Axel. Utbildningsförvaltningen

Stockholmsutställningen gav funkisstilen sitt genombrott

Artikel i SL i Metro den 19 mars 2010.

Carl-Axel Peterson bekriver här hur kollektivtrafikarbetare fick snabbutbildning i bl.a. esperanto för att möta anstormningen till 1930 års stora utställning och hur funkisen satte spår i pressbyråkiosker och busshållplatser runt om i staden.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad