Text

Stockholmsutställningen gav funkisstilen sitt genombrott

Artikel i SL i Metro den 19 mars 2010.

Carl-Axel Peterson bekriver här hur kollektivtrafikarbetare fick snabbutbildning i bl.a. esperanto för att möta anstormningen till 1930 års stora utställning och hur funkisen satte spår i pressbyråkiosker och busshållplatser runt om i staden.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

1900-1945 / text: Katinka Bergvall

1900-1945 / text: Katinka Bergvall

Broschyr om Stockholmsutställningen 1930

Broschyr om Stockholmsutställningen 1930

Exposition de Stockholm 1930

Exposition de Stockholm 1930

Program från invigningen av Stockholmsutställningen 1930

Program från invigningen av Stockholmsutställningen 1930

Skylten som guidat oss i 60 år

Skylten som guidat oss i 60 år