Foto
Fotograf: Pettersson, Karl. Stockholms stadsmuseum

Högbergsgatan 51. Förmaket sett från salen

Uppdaterad