Foto

Högbergsgatan 51. Förmaket sett från salen med Johannes porträtt